Selectievraagstukken

Hoe vindt u de juiste kandidaat voor uw openstaande vacature? Medewerkers die niet alleen doen waar zij goed in zijn, maar ook plezier in hun werk hebben.

Lees meer

Persoonlijke ontwikkeling

Wilt u uw medewerkers breder ontwikkelen? Wilt u meer inzicht krijgen in wat uw medewerker motiveert? Wilt u weten hoe hij of zij communiceert en wat de sterke en minder sterke kanten zijn?

Lees meer

Loopbaanoriëntatie

Je voelt je niet meer zo op je plek in je huidige baan. Of je hebt je baan verloren. Je bent toe aan een nieuwe uitdaging, maar wat? Hoe kom je erachter wat bij jou past en wie jij bent?

Lees meer

TestSelect – maakt talent zichtbaar

Hoe komt u erachter of een potentiële werknemer ook écht geschikt is voor de vacature die u hebt? Is het hebben van voornamelijk kennis van de branche / uw vakgebied en het beschikken over de juiste diploma’s (nog) voldoende? Veel bedrijven ervaren het als lastig om de juiste medewerkers aan te trekken én vast te houden. Het gebeurt regelmatig dat een medewerker wordt aangenomen op basis van enkele (goede) gesprekken en “klik” waarbij achteraf blijkt dat de nieuwe medewerker toch minder binnen het team, de functie en de organisatie past dan verwacht.

Hoe is dat binnen uw organisatie? Meten is beter weten!

Uw organisatie is ambitieus en groeit. U hebt medewerkers die mee willen groeien en ambitieus zijn. Hoe bent u er zeker van dat zij over de juiste persoonskenmerken en motivatie beschikken om intern door te stromen naar die hogere functie? Is daarbij vooral leidend dat uw medewerker de organisatie al kent en zijn/haar inzet wel beloond mag worden met een promotie?

Of….speelt u op meer zeker en gunt u zowel de organisatie als de betreffende medewerker een gedegen “nieuwe start” om de samenwerking succesvol voort te kunnen zetten?

Meten is beter weten! Met de Sosie Persoonlijkheidstest, eventueel aangevuld met een algemene intelligentietest en/of het in kaart brengen van het kritisch denkvermogen (Critical Thinking test) brengt u mogelijke risico’s maar uiteraard ook sterke punten van uw medewerker in kaart. Onze gedegen eindrapportage, uitgewerkt op competentieniveau, kan u tevens ondersteunen bij het verder begeleiden van uw medewerker.

Waarom met TestSelect samenwerken?

  • Korte lijnen in de communicatie – rechtstreeks contact met testadviseur
  • Flexibel qua planning – testafnames zijn snel in te plannen
  • Uitkomsten van testafnames worden door testadviseur getoetst in een feedbackgesprek met de kandidaat en vastgelegd in een eindrapportage
  • Persoonlijke benadering en persoonlijk overleg bij eventueel bepalen welke testafnames in te zetten voor een bepaalde selectievraag
  • TestSelect werkt samen met Talentlens/Pearson Assessment waardoor zij snel en inhoudelijk kan overleggen met assessmentpsychologen wanneer er bepaalde vragen zijn of een breder advies gewenst is
  • TestSelect is zelf gecertificeerd in het afnemen van testen (COTAN geregistreerd) waardoor zij haar opdrachtgever het “zelf moeten interpreteren” van testen uit handen neemt